Hamnpromenaden 2, Norrtälje | Tel. 0176 191 40

Följ oss :
Reservation
blank

Villkor

Villkor

PRESENTKORT – VILLKOR

BOKNINGS OCH BETALNINGSVILLKOR

Faktura (Gäller bara företag)
En porto- och administrationsavgift på 80 kr exkl moms tillkommer. Betalningsvillkoren är 15 dagar. Organisationsnummer måste anges och sedvanlig kreditprövning görs av oss.

Leverans
Alla beställningar postas från oss senast påföljande vardag (pga postgången från s/s Norrtelje kan leveransen dröja någon dag). Kontakta oss per telefon 0176-19140 vid brådskande leveranser.

Värdehandling
Presentkortet är en värdehandling och används som betalmedel vid ert besök hos oss. Förlorat presentkort kan tyvärr aldrig ersättas. Presentkortet kan ej heller lösas in mot kontanter.

Valuta
Alla priser är angivna i Svenska kronor (SEK)

Moms
Vid presentkortsförsäljningen utgår ingen moms. Momsen redovisas först vid nyttjandet av presentkortet.

Öppet köp
Inom 7 dagar efter att du mottagit presentkortet har du rätt att återsända det till oss i rekommenderat brev. Porto samt postens avgifter står köparen för. Presentkortets värde, med avdrag för en administrativ avgift på 100 kr, återbetalas. Tag kontakt med oss angående återbetalningen.

Giltighetstid
På presentkortet står angivet att det paket, måltid etc som beskrivs är giltigt under innevarande säsong. Vid nyttjande därefter eller vid nyttjande till något annat på s/s Norrtelje gäller det värde som har angivits och presentkortet är giltigt i 1 år.